Ak6T

Ak6T

★★★实习博士见证者
个人说明:泰拉博士太拉了,什么都没有写
聊天
 • 拉黑
 • 举报
 • 全部
 • 关注
 • 转发
 • 7 关注
 • 0 粉丝
 • 43 人气
 • 0 魅力
 • 头衔

 • 随行者
 • 见证者
 • 开辟者
 • 资料简介

 • I D:4088
 • 昵称:Ak6T
 • 性别: 保密
 • 说明:泰拉博士太拉了,什么都没有写
 • 方舟UID:官服28046871
 • 注册:1年前
 • 查看更多
 • 查看全文
 • 查看作者
 • 葫芦谷矿区记录集中贴

  Day1   500...
 • Ak6T Ak6T
 • 37
 • 33
 • 613
 • 浅水区
 • 05-01 16:03 电脑端
 • 查看全文
 • 查看作者
 • 龙门幸运墙记录集中贴

  版主编辑:龙门幸运墙记录集中贴,单开删除。 1. 600 300...
 • Ak6T Ak6T
 • 45
 • 69
 • 710
 • 浅水区
 • 01-26 00:07 电脑端
 • 查看全文
 • 查看作者
 • 过了大锁!

 • Ak6T Ak6T
 • 5
 • 0
 • 75
 • 浅水区
 • 01-10 00:05 手机端
 • 查看全文
 • 查看作者
 • 终于过了一次普通(;;)

 • Ak6T Ak6T
 • 5
 • 0
 • 63
 • 浅水区
 • 01-09 01:35 手机端
 • 查看全文
 • 查看作者
 • 新年快乐!

  泰讯的博士们新年快乐! ...
 • Ak6T Ak6T
 • 10
 • 1
 • 96
 • 浅水区
 • 01-01 00:19 手机端
 • 查看全文
 • 查看作者
 • 海 猫 军 团

  damedane~dameyo~damenanoyo~...
 • Ak6T Ak6T
 • 10
 • 1
 • 366
 • 浅水区
 • 11-03 13:45 手机端
 • 查看全文
 • 查看作者
 • 爽啦

  难得正好

 • 1
 • 0
 • 0
 • 171
 • Nowhere

  请登录之后再进行评论

  登录
 • 查看全文
 • 查看作者
 • 晚安

  记得刷剿灭! 连着好几天下雨了,什么时候能有这样一个晴天呢(:з」∠)_  ...
 • Ak6T Ak6T
 • 13
 • 0
 • 187
 • 浅水区
 • 08-16 00:23 手机端
 • 查看全文
 • 查看作者
 • 晚安

  各位刀客塔晚安,明天也会是开心的一天...
 • Ak6T Ak6T
 • 13
 • 0
 • 144
 • 浅水区
 • 08-15 00:33 手机端
 • 查看全文
 • 查看作者
 • 绝了

  送的十连出了两个水陈一个羽毛笔...
 • Ak6T Ak6T
 • 0
 • 0
 • 128
 • 欧气分享
 • 08-03 16:57 手机端
 • 发表内容
 • 做任务
 • 到底部